Sobre Nós

Xornal de Betanzos é un proxecto cooperativo de información de proximidade, editado pola AC María Miramontes.

Xornal de Betanzos non se identifica necesariamente coas opinións dos colaboradores e firmas destacadas. A súa liña editorial -independente e plural- é a que ven recollida nos editoriais e nos textos asinados como Redacción .

Agás que algunha entrada indique o contrario, permítese a súa reprodución sempre que se cite a fonte.