Creación e edición dixital

Data Comezo: 1 Xuño, 2018

Data finalización: 20 Xuño, 2018

Horario: 10.00-12.00

Lugar: CeMit

Os días 1, 8 e 15 de xuño de 10 a 14 h. e o 20 de xuño de 12:15 h. a 14 h. Para información e inscripcións:

Oficina municipal de información xuvenil. Emilio Romay, 1 Betanzos (Coruña, A)
T 981770011 ext 2401

F 981771300 cemit.betanzos@xunta.gal