A Xunta anuncia que construirá unha rotonda na AC-164 en Bergondo

Goberno local de Bergondo do PSOE e Anova

A Xunta someterá en breve a información pública un proxecto co que pretende mellorar a seguridade nun tramo conflictivo da estrada AC-164 ao seu paso por Bergondo. Trátase concretamente do traxecto entre o quilómetro 3 a 4 desta vía autonómica.

Entre outras actuacións, a Consellería de Infraestruturas proxecta a construción dunha rotonda, un reforzo da iluminación nas zonas críticas e a modificación da señalización para prohibir os xiros á esquerda e un reforzo dos sinais verticais e horizontales.

A Axencia Galega de Infraestruturas expoñerá durante un mes o proxecto ao público trala publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia. O departamento autonómico publicará paralelamente a relación dos terreos que serán expropiados para executar as obras co obxecto de que as persoas afectadas poidan presentar as alegaciones que consideren oportunas