Santiso afirma que non sabía da ilegalidade de outorgar licenzas en rústico

Gelo e Santiso Miramontes na canceira de Abegondo dependente do Consorcio

O alcalde de Abegondo José Antonio Santiso Miramontes (PP), asegurou que “xamais na vida” outorgou unha licenza con informes desfavorables e escudouse no seu “descoñecemento” dos aspectos técnicos e xurídicos de urbanismo para defenderse dun presunto delito de prevaricación. O Xulgado do Penal número 2 da Coruña celebrou este xoves a primeira sesión do xuízo contra dez acusado, entre os que se atopa Santiso, xunto a unha arquitecta, dous arquitectos técnicos e seis exmiembros da Corporación municipal. Todos eles están acusados dun delito continuado de prevaricación por permitir a construción de vivendas en chan rústico.

O procedemento arrinca no ano 2002 e o fiscal sostén que todos os acusados actuaron “con grave desprezo á necesaria utilización racional do territorio”, facendo posible “a concesión de numerosas licenzas urbanísticas, en chan non urbanizable (rústico de especial protección nalgúns casos)”. Respecto diso, sinala que permitiron “o seu parcelación e a construción de vivendas unifamiliares illadas, non vinculadas a ningunha explotación agropecuaria no termo municipal de Abegondo”.

“Son profesor de Matemáticas desde o ano 85, a miña formación de urbanismo é nula. Remitía a urbanismo a quen solicitase unha licenza e de aí pasaban a secretaría e de aí á comisión de goberno, e subíanse os que contaban cos informes favorables”, declarou Santiso, que defende que todo o aprobado estaba apoiado. No xuízo, Santiso, que se enfronta a unha pena de dous anos de prisión e dez de inhabilitación, sostivo que “non houbo ningún informe desfavorable” na concesión das licenzas urbanísticas que lle levaron a sentar no banco dos acusados. A preguntas da Fiscalía, o actual alcalde –tamén rexedor no período no que se cometeron as presuntas irregularidades– afirmou que non lle sorprende o feito de que se aprobasen en tres meses 95 licenzas e aludiu á súa falta de coñecemento en materia urbanística para defenderse: “Descoñezo totalmente aspectos técnicos e xurídicos do urbanismo”, alega.

“Eu sempre preguntaba se estaba todo correcto. Xamais na vida outorguei unha licenza cun informe desfavorable “, declarou Santiso, que insiste en que “en ningún momento” tivo constancia da existencia de informes negativos. O Ministerio Público entende que os feitos son constitutivos dun delito continuado de prevaricación urbanística. Por iso, para todos os acusados, pídense penas de inhabilitación no exercicio das súas funcións, aínda que a maior condena solicítase para o alcalde, tres dos que eran entón concelleiros e o arquitecto técnico nesas datas. No seu caso, solicítanse dous anos de prisión.

A exsecretaria di que houbo unha “actividade programada, organizada, que se ía a facer” e “reiterada”

Confronta a versión do rexedor e exconselleiro do PP coa da exsecretaria municipal de Abegondo, Cristina Alonso. Ante o xuíz asegurou que apreciou “unha situación programada, reiterada e planificada” no proceso de parcelación e concesión de licenzas e posteriores reformados en chan rústico ou non urbanizable en Limiñón. A funcionaria declarou onte que as licenzas concedidas son contrarias a dereito, por non ser legal parcelar para construír nese tipo de chan, e que o Concello debería comprobar, ademais, que se obraba para asegurarse de que non transcorrían seis meses sen iniciar a obra ou tres anos sen concluíla, o que supoñería “automáticamente, por ministerio de lei”, a caducidade da licenza, que tería que tramitar o Concello, e para que a aprobación dos reformados de proxectos de obra non significase prorrogar licenzas xa “caducadas”. Considerou que aprobar os reformados foi “groseiro xuridicamente, contrario a dereito e non posible xuridicamente”.

A exsecretaria declarou que todos os concelleiros tiñan constancia de que ela informaba en contra posto que así o manifestaba verbalmente nas xuntas de goberno. “Dábase por feito que o informe técnico era favorable e íanse a conceder as licenzas. O informe xurídico daba igual”, afirmou. Explicou que non deixaba constancia nas actas das comisións de Goberno das súas advertencias verbais “porque non tiña obrigación de facelo” pero que todos podían consultar o informe en Secretaría e solicitar copia ou explicacións, pero non o fixeron.

Un contratista que exercera en principio de acusación particular asegurou que “tres concelleiros compraran as terras, as parcelaron e vendíanas”. Varios propietarios afirmaron que, para interesarse por algunha parcela, o contacto era o arquitecto técnico Antonio Carro Núñez, que traballou desde 1998 ata 2003 como técnico do Concello á vez que no seu estudo, próximo ao Concello, elaborábanse os proxectos de segregación e de obra que el mesmo Concello a favor desde o Concello. O contratista testificou que foi Carro quen lle dixo, ao interesarse por parcelas, que non eran edificables, e despois se parcelaron e déronse licenzas. Carro defendeu que si se podían conceder as licenzas ao non supoñer risco de formación de núcleo. Cuestionou os informes da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) -que determinou que as obras non eran legalizables- igual que outro técnico acusado, Manuel Cortón, e alegou que non se declarou a súa caducidade cando se concederon os modificados, igual que Cortón.

Inexistencia de informes desfavorables

Comeza a terse constancia dos informes negativos na época en que Rocha foi alcalde, xa que a secretaria levaba os informes ao rexistro para darlles rexistro de entrada por medo “a que desaparaceran” segundo afirmou onte. A secretaria explicou que non hai informes anteriores da época de Santiso na alcaldía, e descoñece que é porque non os emitiu ou porque desapareceron. O secretario naquel momento xa faleceu e, polo tanto, é imposible de comprobar. O secretario accidental, que ocupou o posto entre o anterior e a citada Cristina Alonso, afirmou que informaba en contra destas licenzas de forma oral nas comisións e que o consultaba có anterior secretario, pero que esta información non foi tida en conta polos membros do goberno.

Na primeira xornada, que durou case oito horas, Santiso evitou as cámaras ao entrar ao xulgado por unha porta lateral raramente utilizada por acusados e no receso para comer, encerrouse nunha sala onde un home levou comida e cervexas.