Sada contrata á empresa privada a limpeza viaria e das praias, a limpeza de locais municipais e axuda no fogar

Benito Portela (Sadamaioría) é o alcalde de Sada

O Concello de Sada sacou a contratación tres dos seus contratos máis caros en menos dunha semana e por un importe total que chega aos catro millóns de euros, sen IVE. O contrato aberto máis elevado é o servizo de limpeza e viaria e das praias, por 1,8 millóns de euros e un prazo de execución de catro anos con posibilidade de dous máis con prórrogas. O adxudicatario deberá contratar aos actuais 14 traballadores asignados ao servizo.

Limpeza viaria e de praias

Este contrato inclúe no seu prego un plan específico para loitar contras as pintadas e grafitis. O servizo inclúe tarefas como limpar as marquesinas das paradas un mínimo de tres veces ao ano, o mobiliario urbano polo menos trinta veces ao ano, e a limpeza inmediata da zona cando acaba o feirón os sábados. En canto ás praias, o servizo estenderase do 1 de xuño ao 30 de setembro e inclúe o nivelado da area antes da tempada estival.

Servizo de axuda no fogar

O segundo contrato máis elevado que sacou a contratación é o de axuda no fogar, tanto de libre concorrencia como de dependencia, por 1,3 millóns de euros e un prazo de dous anos máis a posibilidade de dúas prórrogas dun ano cada unha. Neste caso os traballadores a subrogar son 25. Este servizo inclúe tarefas nas vivendas dos beneficiarios como aseo persoal, preparación de comida, coada, medicación ou axuda a realizar trámites e acompañamento.

Limpeza de edificios públicos e locais municipais

A terceira licitación que realizou, por 669.823 euros, é o servizo de limpeza de edificios e locais municipais. Son 16 os traballadores a subrogar neste caso. O contrato é por catro anos máis dous prórrogas dun ano cada unha. Inclúe 29 edificios, desde a Casa Consistorial a colexios, centro de saúde, xulgado de paz, biblioteca ou Casa dá Cultura entre outros.

Chama a atención que o goberno local de Sada, un tripartito entre a marca sadense da Marea, SadaMaioría, o PSOE e o BNG, aposte desta maneira pola xestión privada dos servizos públicos cando na campaña electoral de hai 3 anos fixeron causa de todo o contrario.