O Concello de Miño amortizará 300.000 euros de débeda de forma extraordinaria e anticipada

Un intre do acto no que se anunciou o novo empréstito

Manuel Vázquez Faraldo explicou que “se pensou a longo prazo e tras o esforzo realizado para encaixar os números queremos ir encamiñando o futuro económico de Miño”. A maiores da amortización ordinaria anual da débeda bancaria, o goberno local decidiu dedicar unha achega extraordinaria e anticipada de 300.000 € a este fin.

“Miño está a cumprir o plan de axuste ao que está obrigado pola descomunal débeda que xerou o caso Fadesa” asegura o goberno local nun comunicado para respaldar esta decisión. A liquidación do exercicio 2019 arroxou unha cifra positiva de superávit orzamentario de 146.518,73 euros, así como suficiente cifra positiva de remanente líquido de tesourería para gastos xerais (393.633,31 euros) que permitiu dar cobertura tanto ao cumprimento do artigo 32 dá O 2/2012 como á medida terceira do plan de axuste actualmente en vigor.

“Aínda que o goberno local negociara e lograra tres anos de carencia, decidiu propoñer ao pleno do 15 de outubro unha modificación orzamentaria para amortizar débeda de forma extraordinaria e anticipada por valor de 300.000 €” explican. “Pretendemos ir reducindo a débeda no posible e deixar un futuro menos hipotecado, sen por iso minguar os servizos aos veciños. A contención de gasto innecesario e o axuste nas actuacións municipais permitíronnos facer ambas as cousas, atender ao presente e á vez traballar o longo prazo, encamiñando o futuro económico do pobo”, declara o alcalde e concelleiro de Economía e Facenda, Manuel Vázquez Faraldo.