Miño modifica a ordenanza fiscal da ORA para adecuala ás condicións de seguridade sanitaria dado o contexto actual

A ordenanza inicial, aprobada en 2008 e modificada varias veces, elimina agora o pago para aparcar no centro urbano. O alcalde, Manuel Vázquez Faraldo, explica que o valor da ocupación da vía non se considera neste concello soporte con suficiente entidade para xustificar seguir virando esta taxa como a que o servizo non xera gastos directos de xestión, polo que é suficiente para non prexudicar ao comercio da zona e garantir unha rotación no aparcamento -obxectivo principal que xustificou no seu momento a implantación desta taxa que o PSOE agora gobernando apoiou no Pleno- manter a limitación horaria sen cobranza de tarifa.

Outras novidades respecto á redacción actual da ordenanza actual son as referidas ao aparcamento na zona da praia Grande, co axuste das tarifas no “triángulo”, onde a partir de agora cobrarase por tramos horarios, o que segundo as palabras de Vazquez Faraldo é “máis xusto para os usuarios, sobre todo este ano no que posiblemente a estancia na praia sexa por seguridade máis curta que en tempadas anteriores”, e tamén a posibilidade de incorporación de novos espazos na zona de Piñeiro suxeitos a control e pago en situacións de gran afluencia de vehículos.

Destaca tamén que a partir deste ano a cobranza no triángulo será por medio dunha máquina expendedora de tickets, “unha medida que reduce sensiblemente a interacción co persoal de servizo, e por tanto as posibilidades de contaxio por coronavirus” Con todo isto considera “que se facilitará o uso adecuado das zonas de aparcamento tanto no verán (contorna da praia Grande) como o resto do ano (centro urbano), sen menoscabo dos intereses dos comerciantes e hostaleiros nin da comodidade dos usuarios e veciños, ademais de diminuír os posibles focos de infección dos parquímetros.” Para estes últimos mantense a tarxeta de aparcamento en xornada estival para o “triángulo”, que lles permitirá aparcar durante toda a tempada.

O BNG único grupo que se mostrou en contra da ORA en Miño

Desde o ano 2008, o BNG ven sendo o único grupo que se mostra contrario ao pago da ORA tanto no centro da vila como na praia, por considerala inxusta, xa que pagan o mesmo todos os veciños teñan máis ou menos capacidade económica.