O Concello de Bergondo remite ao Ministerio de Fomento as alegaciones ao proxecto de construción da rotonda no cruce de Ferrol

Cruce da N VI coa estrada de Ferrol

O Concello de Bergondo, a Comunidade de Propietarios do Polígono de Bergondo, empresas e 131 afectados particulares alegaron contra o proxecto do Ministerio de Fomento de construír unha rotonda no cruce da N VI coa estrada a Ferrol, en Guísamo.

O Concello admite que a construción da glorieta é unha obra “necesaria e urxente”, pero ve preciso incluír unha serie de melloras no proxecto redactado pola Demarcación de Estradas para “superar os inconvenientes de circulación que presenta”.

O Concello advirte de que o proxecto inclúe carriles de servizo en dirección A Coruña-Betanzos, Betanzos-Ferrol e Ferrol- A Coruña que limitarán a circulación dos vehículos de, polo menos, tres empresas que terán que usar obligatoriamente o carril en dirección Ferrol-A Coruña para acceder e saír das súas instalacións.

Para usar este carril de servizo, alegan, os vehículos que veñan desde Betanzos ou A Coruña deben entrar no parque empresarial e cambiar alí de sentido. “Isto ocasionaría un aumento de tráfico nas vías do polígono, co correspondente deterioro do pavimento e as dificultades de circulación que se presentarían para o transporte pesado, ao non estar adaptadas as vías para este tipo de maquinaria”, inciden desde o Concello nos seus alegaciones.

O Concello e os empresarios suscitan a Fomento a creación dunha rotonda na entrada do polígono, na estrada AC-164

Piden que se cree unha rotonda na entrada ao polígono de Bergondo, na AC-164, o que facilitaría o cambio de sentido sen que os vehículos teñan que entrar no recinto industrial, algo que si ocorrería en caso de executar o proxecto presentado por Fomento. Tamén se propón unha actuación na contorna do CFEA de Guísamo e das naves da zona do Carballal, e que co proxecto actual deberían ir ata Espírito Santo ou utilizar as rúas do polígono para cambiar o sentido da súa marcha.

Outra mellora que propoñen desde o Consistorio é a construción dunha pequena glorieta á altura da empresa Eurofruit para articular a circulación na zona aproveitando a rotonda proxectada no cruzamento coa estrada de Cambre. O Concello sostén que o seu ejecución permitiría suprimir as isletas centrais e aumentar as prazas de aparcamiento na contorna.

O Concello reclama tamén unha actuación na contorna do Centro de Formación Agroforestal de Guísamo e das naves do Carballal para facilitar os xiros aos usuarios que circulen desde Betanzos ou Ferrol e aos vehículos das empresas, dado que co proxecto inicial terían que ir ata Espírito Santo ou utilizar as rúas do polígono para cambiar de sentido. As suxestións do Concello van na liña das presentadas pola Comunidade de Propietarios do Polígono e da Asociación de Empresarios (ASEB) e dos 131 afectados particulares.

Segundo informou onte o Consistorio, todos consideran que se limitaría en exceso o acceso e a saída das empresas situadas nas leiras colindantes á rotonda, o que lles obrigaría a utilizar as infraestructuras do polígono para realizar os cambios de sentido.

O Goberno local incidía onte en que a urxencia de actuar neste punto perigoso non debe levar a aprobar un proxecto cos inconvenientes sinalados. “Non se debe permitir que as empresas non teñan accesos viables e que, ao mesmo tempo, xérense dificultades para os outros tráficos da zona”, argumenta. O Executivo recorda que se trata dun problema de seguridade de ámbito provincial e que unha das accións que se debería aprobar de xeito inmediato é a supresión ou rebaixa das peaxes de Guísamo, Santa Marta e Macenda.