Coirós eximirá de ata o 95% dos impostos ás empresas que xeren emprego

Francisco Quintela, alcalde de Coirós (PP)

O Concello de Coirós aprobou de forma definitiva as modificacións das ordenanzas dos impostos de bens inmuebles, actividades económicas e construción para eximir ata do 95% da cota destes impostos ás empresas que sexan declaradas de “especial interese” ou “utilidade municipal” por “concorrer circunstancias de fomento de emprego”.

O Boletín Oficial da Provincia publicou onte de forma definitiva das bonificaciones. O Concello de Coirós eximirá a partir de agora do 95% do IBI ás empresas que xeren máis de 20 postos de traballo; do 75% ás que creen entre 11 e 20 postos e do 50% ás que xeren ata 10 empregos.

As bonificaciones fiscais que poderán lograr as empresas serán similares para o Imposto de Actividades Económicas (IAE) e para o gravame de Construcións, Instalacións e Obras (ICIO).  Isto supón que canto máis grandes sexan as empresas e máis beneficios obteñan menos impostos terán que pagar.