Cal é a calidade da auga nas praias da Ría de Betanzos?

A praia grande de Miño e o esteiro do Baxoi

A Xunta, a través da Xefatura Provincial de Sanidade, realiza análises periódicas das augas no marco do programa de vixilancia sanitaria de zonas de baño de Galicia. A tempada empezou o pasado día 1 de xuño, e prolongarase ao día 30 de setembro.

En total, recóllense dez mostras, unha delas antes do inicio e outras nove ao longo da tempada, e é a propia xefatura a que remite a cada un dos municipios afectados a información relativa á calidade das augas dos seus areais, ademais de publicar os resultados na web de Sanidade, onde se pode consultar toda esta información, cun mapa de todas as zonas de baño controladas onde se informa das mostras microbiolóxicas quincenales, a clasificación sanitaria de cada zona de baño, os informes técnicos unha vez concluído o periodo e outros datos relacionados coas praias de Galicia. Entre as de “calidade excelente” para esta tempada estival están aquelas que acreditaron obras de mellora nas infraestructuras das redes de saneamento despois de que, de acordo coa normativa vigente, aplicásese un novo cálculo cos resultados das analíticas obtidas a partir das obras realizadas “o que lles permitiu pasar de insuficiente a excelente”. Este é o caso de Gandarío, en Bergondo, e das Delicias, en Sada.

Entre as de calidade “excelente” tamén están en Miño as da Ribeira, Perbes-Andahío e Grande Esquerda, e as sadenses das Delicias e Arnela, e o arenal bergondés de Gandarío (Esquerda). Entre as de calidade “boa”están Gandarío (Dereita), en Bergondo; as de Lago e Grande (Dereita), en Miño, e San Pedro, e Nova, en Sada.Cun “suficiente” aparecen as praias do Pedrido, en Bergondo; Alameda e Marín, en Miño, e Cirro e Morazón, en Sada. Mentres O Regueiro en Bergondo segue tendo  o baño prohibido.