BNG e Anova celebran o informe da Xunta que esixe rectificar o Plan de urbanización en San Cidre

Imaxe do Plan de urbanización de San Cidre

A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta fixo público onte o informe onde decide someter o cambio das Normas Subsidiarias de Bergondo para crear unha área comercial e residencial en San Cidre ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica polos seus “efectos significativos”. A decisión da Xunta supón de inicio un atraso na tramitación do proxecto -máis longa que a simplificada- e obriga ao Concello a revisar a ordenación proxectada para emendar as deficiencias detectadas polos técnicos autonómicos.

Este desenvolvemento urbanístico, que expón 55 vivendas e un hipermercado na contorna do Consistorio, segundo  Anova foi a causa da ruptura entre esta agrupación e os seus dous concelleiros no Goberno local, que abandonaron a formación tras opoñerse a asemblea a un proxecto que cualifica de ” pelotazo”.

A Consellería de Medio Ambiente advirte de que a ordenación detallada proposta “non é coherente coas determinacións recollidas no Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2016-2020”. “O desenvolvemento é inviable mentres non se adapte ao plan”, conclúen os técnicos autonómicos, en alusión á rotonda prevista na AC-164 nas proximidades da Casa Consistorial. A Xunta insta ao Concello a xustificar ademais que a capacidade da rede viaria existente é suficiente para atender o tráfico que se xerará coa apertura da área comercial (previsiblemente un supermercado) e as 55 vivendas previstas.

Os responsables de Territorio cuestionan tamén o modelo de ocupación que expón o Concello de Bergondo na modificación puntual das normas subsidiarias polo seu efecto na paisaxe. “Propón substituír a tipoloxía de vivenda unifamiliar por unha tipoloxía plurifamiliar intensiva [baixo máis dúas plantas], o que supón incrementar a capacidade residencial respecto da contemplada nas normas subsidiarias en vigor”, recolle a resolución da Xunta. Os técnicos admiten que o cambio urbanístico “non presentará unha forte incidencia paisaxística, dado que se integra nun ámbito parcialmente urbanizado”, pero consideran que as alturas máximas propostas para a zona residencial e terciaria “non resultan harmónicas coas edificacións existentes”.

O Instituto de Estudos do Territorio insta a marcar unha altura para uso residencial “acorde coas alturas da contorna” e suxire “restrinxir as volumetrías da zona comercial a planta baixa” en lugar das dúas alturas [ B+1] que expón o Concello. Alerta ademais de que a ordenación exposta pode “favorecer a aparición de novas medianeiras e a formación de barreiras visuais desde a estrada” e “impactos que poden ser apreciables desde os bens patrimoniais do castro de Carrio e un hórreo” situado na contorna. A Xunta insta ademais ao Concello a xustificar a suficiencia de recursos de abastecemento, saneamento e enerxía eléctrica derivadas do aumento da capacidade residencial previsto.

O goberno local, composto polo PSOE e os dous edís transfugas de Anova, restou onte importancia ás conclusións do informe ambiental autonómico. O Goberno local sostén que mantivo un encontro esta semana cos técnicos de Urbanismo da Xunta que lle trasladaron que a modificación puntual “atópase dentro duns parámetros correctos”, aínda que deberá “compatibilizarse” co proxecto de mellora da seguridade viaria na AC-164. O Executivo sostén que adaptará a modificación para incluír a rotonda prevista e resta importancia aos advertencias que recolle o informe da Xunta sobre a tipoloxía de vivendas e as alturas. “Á vista dos contactos coa Xunta constátase que o proxecto é viable, aínda que se trata dunha tramitación longa e complexa”, destacan. A pesar de admitir que a tramitación será longa, o Goberno local non se expón renunciar á modificación puntual e recoller as previsións en San Cidre no plan xeral, en redacción.

A alcaldesa, a socialista Alejandra Pérez, defende a conveniencia de axilizar este desenvolvemento sen agardar á aprobación do PXOM. O Goberno local argumenta que a modificación puntual permitirá “reforzar e completar a trama urbana deste núcleo central de Bergondo”. Destaca a creación dun parque “co triplo da superficie da actual”, a posta en marcha dunha área comercial de 2.700 metros cadrados, o aumento dos espazos libres e o desenvolvemento de “un proxecto pioneiro de vivenda colectiva para mozas”.

Só o BNG presentou alegacións a este proxecto

A Asemblea Local do BNG de Bergondo, reunida no serán de hoxe, celebrou o contido do informe ambiental estratéxico da modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento, delimitación dun polígono de solo urbano non consolidado en San Cidre. “Alegrámonos de que a Xunta se manifeste nestes termos”, asegurou o voceiro do BNG, David Carro.

“Só o BNG presentou alegacións a este despropósito” recordou o nacionalista. “Celebramos que Anova rectificase na súa postura e se poña ao noso lado, tras atacarnos por cuestionar este proxecto e descualificarnos publicamente”, engadiu.

“Presentamos alegacións porque non entendiamos a necesidade nin a urxencia que xustifique unha modificación da Normas subsidiarias mentres se está tramitando o novo PXOM” explicou o voceiro do BNG, que entende que “este informe ven darnos a razón en canto dixemos, moitas veces en solitario”.

“Este proxecto condicionaría a ordenación de San Cidre coa construción dunha área comercial de 2 plantas e máis de 5000 m2 e 55 vivendas en edificios de 2 pisos e baixo, cun area comercial e industrial que duplica a superficie que recolle o PXOM” recordou Carro.

“O proxecto non xustifica debidamente a capacidade do tratamento de augas residuais que propón. Contempla que o saneamento conectará coa EDAR de Fiobre, que xa ten problemas neste momento. Hai queixas veciñais continuas polo mal funcionamento desta EDAR até o punto de que a praia do Regueiro en Fiobre leva máis de 5 anos pechada ao baño pola contaminación por fecais da auga e xa está mesmo excluída das analíticas das zonas de baño da Xunta de Galiza”, explicou Carro, que lembrou que esta foi outra das alegacións que no seu momento presentou o BNG.

“Dende un punto de vista técnico da tramitación o proxecto tampouco cumpre os requerimentos mínimos esixidos para executar o proxecto do bipartito, xa que  as presas e a improvisación deixan en evidencia a xestión dun plan que se salta criterios, urbanísticos, paisaxísticos e viarios” aseverou Carro.

“Celebramos que Anova, tras anos de silenzo cómplice apoiando este proxecto cos seus votos e atacando a quen nos opuxemos a el agora mude de criterio e nos acompañe”, apuntou o voceiro do BNG. “Só nos queda darlles a benvida ao sentido común, nunca é tarde se é para ben”, finalizou.

Anova dixo seguir a defender un modelo urbanístico ao servizo da veciñanza

Dende un punto de vista técnico e legal, a modificación puntual das Normas Subsidiarias non cumpre os requrimentos mínimos esixidos para executar o proxecto do Goberno de Bergondo, as presas e a improvisación deixan en evidencia a xestión dun plan que se salta criterios, urbanísticos, paisaxísticos e viarios, segundo indicaron.
Dende un punto de vista político dáselle a razón á Asemblea de Anova Bergondo: os únicos beneficiados polas modificacións previstas para o futuro polígono de San Cidre son os mesmos de sempre, no canto de facer unha planificación conxunta que se vise reflectida no PXOM, optouse por una modificación a medida de intereses particulares na que o que menos preocupa son os intereses da cidadanía.
E consideraron lamentable a complicidade dos dous concelleiros non adscritos, exmilitantes de Anova, ante este despropósito.