Bergondo modifica as normas subsidiarias para permitir construír un area comercial e edificios de pisos en San Cidre

Goberno local de Bergondo do PSOE e Anova

O Concello de Bergondo tramita a modificación das normas subsidiarias para crear unha área residencial e comercial xunto ao Consistorio, na contorna da rotonda dos Condes, en San Cidre. O plan, que somete agora ao trámite de avaliación ambiental estratéxica e ten aberto o prazo para facer achegas ata o día 23 de xullo, abarca un ámbito de 3,4 hectáreas.

O bipartito PSOE-En Marea xustifica este cambio urbanístico argumentando que cumpre os requisitos que establece no borrador do plan xeral e que permitirá reforzar e completar a trama urbana do núcleo de Bergondo con novos equipamentos, comercios e unha nova zona verde. No ano 2016, fíxose pública a sinatura dun convenio entre o Concello e unha firma de alimentación para recualificar o terreo que permitira construír un centro comercial en San Cidre.

Os usos terciarios coparán o 35% da edificabilidad do ámbito, uns 2.700 metros cadrados, e situaranse nos terreos situados entre as dependencias policiais e a cafetería Os Condes. Segundo recolle agora o proxecto de modificación urbanística, a altura máxima deste supermercado será de dúas plantas.

Necesidade de construír vivenda colectiva

As áreas residenciales que propón o Concello repartiranse entre dúas zonas cunha edificabilidade de 5.100 metros cadrados, equivalentes a unhas 55 vivendas. O bipartito, conformado polo PSOE e Anova, a marca local de En Marea, pretende substituir as vivendas unifamiliares illada que establecen as normas subsidiarias por bloques de vivenda colectiva cunha altura máxima de baixo e dúas plantas e con posibilidade de habilitar un comercio no baixo.

O executivo local xustifica o cambio no tipo de vivenda apelando ás necesidades detectadas de espazos residenciais “máis accesibles” e porque este modelo, sostén, favorece a “cohesión social” e un consumo máis eficiente do solo. O modelo que propón correspóndese co de actuacións residenciais que recolle no borrador do PXOM: vivendas con tamaños de parcelas inferiores aos que establecen as normas subsidiarias. O plan fixa unha reserva mínima do 30% para pisos suxeitos a algún réxime de protección pública.

Equipamento público

O plan reserva ao redor de 1.100 metros cadrados para equipamento público na contorna das pistas deportivas. O proxecto non aclara que servizo prevé habilitar nesta contorna, máis aló de que poderá ser sanitario, asistencial, docente, cultural ou deportivo, entre outros.

A modificación urbanística delimita tamén espazo para unha zona verde nas inmediacións do centro de saúde e os equipamientos deportivos. Trátase dunha área de 2.700 metros cadrados que, destaca o proxecto, permitirá dotar ao núcleo de Bergondo dunha zona verde que complete o eixo conformado polo Pazo de Mariñán e San Cidre. “Servirá tanto de zona verde de proximidade, como de referencia de lecer e deporte para o conxunto da poboación”, recolle o documento aprobado por PSOE e Anova.

O plan reserva tamén espazo para aparcamentos e recolle un novo ramal de acceso á estrada AC-164 que permita a conexión coa estrada de San Cidre, a AC-162, a través da rotonda. O viario existente xunto á cafetería Os Condes manterase como peonil e de acceso ás vivendas para que o tráfico se derive desde a AC-162 e o novo ramal de acceso e o viario que dá acceso á Casa do Concello integrarase nos terreos destinados a equipamentos, eliminando o acceso directo á AC-164.