As mulleres gañan peso nas sociedades laborais galegas e supoñen case o 50% das persoas socias

Os mandís feministas no Lavadoiro das Cascas

As sociedades laborais constitúen a segunda familia máis importante da economía social no noso país. Unha fórmula empresarial na que as persoas se sitúan no centro, baseada nos principios da democracia participativa, o traballo en equipo e a colaboración.

A Agrupación Empresarial de Sociedades Laborais de Galicia (AESGAL) traballa desde hai dez anos pola promoción, consolidación e a prol da defensa dos intereses dese xeito de facer empresa que demostra a súa utilidade para xerar emprego estable, de calidade e a favor da igualdade. E é que a presenza de mulleres neste eido é cada vez maior. Se no 2009 o 35% das persoas socias eran mulleres, o pasado ano esta porcentaxe aumentaba ata o 41%, moi preto dese equilibrio tan xusto e necesario do 50%, segundo datos recollidos no Libro Branco da Economía Social en Galicia.

A nivel global, na comunidade, as sociedades laborais xeran case 2600 postos de traballo, 2597 exactamente, tal e como indica o citado estudo. Un modelo empresarial que cobra especial forza no sector servizos, ao que pertencen case o 78% destas empresas, e que nos últimos tempos está a gañar terreo no sector agrario, o que pon de manifesto a importancia de optar por modelos de emprendemento de corte social no eido rural.
En Galicia, o conxunto de empresas amparadas baixo esta fórmula facturan uns 360 millóns de euros ao ano, segundo datos da Xunta de Galicia.