A Policía Autonómica realiza inspeccións sobre venda de alcol a menores

Interior do cuartel da policía local. Concello.

Axentes do grupo de Menores da Policía Autonómica levaron a cabo un total de 57 inspeccións de control de venda e consumo de bebidas alcohólicas e tabaco en 7 concellos galegos entre o 1 e o 7 de xullo de 2019.

Por parte dos distintos Grupos de Menores da Policía Autonómica da Coruña, Lugo, Pontevedra, Vigo e Santiago, nesta pasada semana realizáronse 23 dispositivos de control de menores en risco de desamparo (absentismo escolar e consumo de alcol/tabaco e drogas en menores de idade), nos concellos de A Coruña, Lugo, Mesía, Pontevedra, Santiago de Compostela, Vigo e Vilagarcía de Arousa..

Como resultado do dispositivo levado a cabo, foron identificadas 17 persoas e inspeccionadas 57 zonas de ocio, locais e centros comerciais. Levantáronse 4 actas de infracción por consumo de alcol. Os controis continuarán durante todo o verán.

A Policía Autonómica, dende a entrada en vigor da Lei 11/2010, de prevención de bebidas alcólicas aos menores de idade, leva a cabo diversos dispositivos policiais por toda a Comunidade Galega, para velar polo cumprimento da mesma e previr o consumo deste tipo de bebidas polos menores de idade.

Advertencias aos propietarios de locais

Nestes dispositivos, ademais das denuncias pola infracción da Lei 11/2010, tamén se informa aos propietarios dos locais do seu contido, das actuacións que deben levar a cabo para o cumprimento da mesma e evitar o consumo de alcol entre os menores de idade, así como, que por parte da Policía Autonómica se continuará coas actividades necesarias para velar polo cumprimento da norma.