A liña A Coruña-Ferrol leva só o 1,5% dos fondos do Estado para o tren

Estación de tren de Betanzos-cidade

O liña de tren que une A Coruña e Ferrol merece únicamente dúas partidas no borrador dos Orzamentos Xerais do Estado para o presente ano, que esta semana foron presentados no Congreso. A Secretaría de Estado de Infraestructuras reservou 200.000 euros para o proxecto de supresión do baipás en Betanzos e ADIF medio millón para a renovación da liña. En total, 700.000 euros, que supoñen únicamente o 1,5 % dos fondos que consignou o Estado para o desenvolvemento das infraestructuras ferroviarias de Galicia, que alcanza os 43,8 millóns.

Pese ás insistentes reclamacións sociais e políticas realizadas desde os municipios polos que atravesa o tendido de 69 quilómetros de longo o Ministerio de Fomento non moveu nadiña de nada as súas intencións de destinar este ano únicamente unha partida mínima á principal obra de mellora nesta liña: a supresión do baipás de Betanzos, nos que os trens vense obrigados a entrar e saír da estación de Infesta, co fin de poder circular en liña recta cara á estación de Betanzos Cidade.

Estudo de viabilidade

Xa se completou o estudo de viabilidade do proxecto, segundo información do Ministerio, e restan por realizar os estudos ambientais das tres alternativas que se están barallando para a supresión do baipás. Haberá que someter posteriormente a elixida á exposición pública e despois chegar á redacción do proxecto definitivo. As solucións suscitadas por Fomento para acometer este proxecto oscilan entre os 21 e os 41 millóns. Así, prevese que os 200.000 euros reservados no borrador dos Orzamentos do Estado para este exercicio sirvan para financiar eses estudos ambientais.

Melloras na liña

Doutra banda, ADIF prevé destinar durante este ano outros 500.000 euros á ejecución de melloras na liña, aínda que non se presentaron os proxectos para estas melloras. De acordo co borrador das contas estatais, este ente desembolsará 3,5 millóns no 2019; catro, un exercicio despois, e dous, no ano 2020.

Fomento presupostou e deixou sen investir o pasado ano 500.000 euros

Non é a primeira vez que o proxecto dos Orzamentos Xerais do Estado inclúe partidas para acometer diversas melloras na liña ferroviaria entre A Coruña e Ferrol, xa que nas contas do ano pasado, a Secretaría de Estado de Infraestructuras xa reservara 50.000 euros para actuar sobre o baipás de Betanzos e outro medio millón de euros para actuar sobre o tendido da vía.

Con todo, a liña do século pasado continúa sendo unha das peores vías de comunicación férrea de Galicia. Dispón de sete servizos diarios desde Ferrol ata A Coruña e seis en sentido inverso, e con tempos de percorrido que superan a hora e chegan a roldar a hora e media, o que indigna aos usuarios para un traxecto de 69 quilómetros.

Estudo da Xunta

A Consellería de Infraestruturas impulsou a redacción dun estudo para poñer o foco sobre as deficiencias da liña e determinar posibles solucións. Así, a principal conclusión dese informe é a necesidade de reducir considerablemente os tempos dos traxectos para facer competitivo ao ferrocarril co vehículo privado.

Ademais da obra de supresión do baipás de Betanzos, contempla outras actuacións, como a rectificación de curvas que actualmente obrigan aos trens a minorar a marcha; o establecemento de puntos de cruzamento, o que permitiría a convivencia de trens en ambos sentidos, e a electrificación da liña.

As solucións propostas polo Goberno autonómico teñen un custo económico que oscila ente os 26 e 46 millóns de euros, unha cantidade moi lonxe dos 700.000 consignados este ano polo Estado para este servizo.

Encontro reivindicativo

A Plataforma en defensa do tren da Coruña e as Mariñas organiza o vindeiro día 17 de abril en colaboración co BNG un encontro na libraría Biblos en Betanzos centrado na situación do tren na comarca e a área metropolitana.