Estas son as sancións para as terrazas que incumpran as restricións da Covid-19

Unha terraza nos Soportais. Arquivo

Desde a reapertura dos locais de restauración tras o fin do estado de alarma para todo o país e a chegada dun segunda vaga da pandemia son moitas as novas restricións que as empresas deben coñecer e seguir para adaptarse á nova situación. Ante esta situación, os locais de hostalería como bares e restaurantes modificaron a súa disposición, cumprindo coa distancia mínima interpersoal dos clientes, ademais doutras medidas de hixiene e prevención tanto para o persoal como para os clientes.

Co obxectivo de abarcar unha maior clientela, mellorar a rendibilidade ou mesmo simplemente para poder abrir os seus negocios, cada vez son máis os hostaleiros que transforman os seus espazos para favorecer as terrazas ao aire libre, ou ben ampliar as que xa tiñan, á vista da preferencia das persoas polos espazos abertos en coherencia coas indicacións das autoridades sanitarias. Mesmo concellos, coma o de Betanzos, autorizaron o alongamento destas terrazas para garantir a distancia de seguridade sanitaria.

“Aínda que a maioría dos locais cumpriron coa normativa, acatando as medidas anunciadas polo Goberno para frear a expansión da Covid-19, e cumprindo cos novos horarios e aforos, algúns dos bares e restaurantes instalaron terrazas cometendo irregularidades, xa sexa excedendo o aforo máximo, non respectando a distancia entre mesas, non cumprindo cos controis en canto a fumar sen manter as distancias dos seus clientes ou mesmo instalando terrazas na vía pública sen contar coa licenza correspondente”, sinala Legálitas, nunha reportaxe para Europa Press.

O incumprimento dos aforos máximos permitidos e infrinxir a distancia de seguridade entre persoas ou grupos de mesas son as sancións máis habituais en relación ás terrazas dos bares e restaurantes, infraccións que poden conlevar multas de entre os 3.001 e os 600.000 euros. O Real Decreto-Lei 21/2020, do 9 de xuño, recolle no seu artigo 31 que o incumprimento das medidas de prevención e a contención destinadas a conter a pandemia de Covid-19 conleva sancións que, á súa vez, recóllense na Lei Xeral de Saúde Pública de 2011.

Esta lei gradúa en leves, graves e moi graves os incumprimentos. As infraccións moi graves poden cometerse pola realización de condutas ou omisións que produzan un risco ou un dano moi grave para a saúde da poboación ou polo incumprimento, de forma reiterada, das instrucións recibidas da autoridade competente, ou o incumprimento dun requirimento desta, se este comporta danos graves para a saúde, entre outras situacións.

Considerarase unha infracción grave a realización de condutas ou omisións que poidan producir un risco ou un dano grave para a saúde da poboación, a denegación de apoio, auxilio ou colaboración aos axentes da autoridade sanitaria ou a reincidencia en infraccións leves.

Serán infraccións leves o incumprimento da normativa sanitaria vixente, sempre que as repercusións producidas tiveran unha incidencia escasa ou nula na saúde da poboación e aquelas infraccións que non se cualifiquen como graves ou moi graves.

Desde o inicio da ‘nova normalidade’, son as comunidades autónomas as competentes para ditar as normas respecto diso, aínda que o Goberno central facilitou as pautas xerais anteriormente citadas que se van adaptando en cada rexión segundo os datos da súa zona.

Control das policías locais

Máis aló dos incumprimentos nas medidas contra a crise sanitaria provocada pola Covid-19, Legálitas, segundo informa Europa Press, tamén advirte de que se están cometendo outras infraccións por incumprir as normativas estatal, autonómica ou municipal con respecto ás características e licenzas das terrazas, que seguen en vigor e que as comunidades autónomas e concellos están a aplicar.

Son os Concellos quen asumen este control directamente, a través dos seus servizos municipais e, sobre todo, por medio das Policías Locais. Aínda que a propia comunidade autónoma pode exercer tamén estes controis, como fixo a Xunta enviando a Betanzos patrullas da Policía Autonómica a revisar o cumprimento desta normativa.

Unha ordenanza de terrazas pioneira que prevía pasos de metro e medio que o Concello non garante

A ordenanza reguladora das terrazas de Betanzos, que data de 2004, xa prevía practicamente distancias como as de seguridade para garantir os pasos de persoas. Así, exixe corredores de metro e medio para o tránsito peonil, de 0,9 metros cando as terrazas ocupen beirarrúas e pasos de peóns e saídas de garaxes autorizadas. Esta norma, que entrou en vigor co mes de maio de 2004 tras impulsala o BNG, prohibe a fixación de elementos nos edificios patrimoniais, a instalación de equipos audiovisuais nas terrazas ou utilizar mobiliario e elementos publicitarios.

A pesar de que a norma xa suma 16 anos, o Concello de Betanzos non garante a súa aplicación. Nin sequera coa retirada de cadeiras baixo os Soportais anunciada para garantir distancias pola pandemia, se cumpren e numerosos maceteiros, equipos audiovisuais e mobiliario auxiliar ocupan parte dese espazo “liberado” para o tránsito peonil nun momento tan excepcional.