O goberno local saca a licitación as obras no Paio Formoso sen modificacións que permitan salvar o vello cedro

No redeseño definido polo goberno local, ademais da tala do cedro que suma medio século no entorno e ofrecía unha postal única coa modernista cochera de Autos Rivas que o PSOE se negou a protexer, prevese que as árbores pasen ao “perímetro da zona de praza, conseguen sombras e integran os aparcadoiros que se propoñen”.

Continue reading


A corporación de Miño celebrará esta mañá o primeiro pleno telemático

o Concello de Miño só teñen representación o PSOE e o PP que debaterán sobre a solicitude da participación na liña de subvención do IDAE para renovar a iluminación exterior das instalacións de todo o municipio, os proxectos a presentar para os POS+2020 complementarios da Deputación, para gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19, así como para gasto corrente e investimentos sostibles financeiramente.

Continue reading


A Deputación financia a contratación de catro traballadores no Concello de Curtis co PEL

O Boletín Oficial da Provincia (BOP) publicou o pasado 15 de maio as bases da convocatoria para a selección e contratación de catro peóns (dous a xornada completa e dous a tempo parcial) no Concello de Curtis.

Os custos laborais e de Seguridade Social destas contratacións asúmeos integramente a Deputación da Coruña a través da liña de apoio aos concellos do Plan de Emprego Local (PEL-Concellos), dotada con 3 millóns de euros, dos que Curtis recibe este ano 30.982,34 €.

Continue reading


Poesía, ética, compromiso

Mi padre le enseñó a leer a mi madre. Ella fue analfabeta hasta pasados los veinte años. Recuerdo un libro que protegía con amor, un libro encuadernado, con letras doradas. Un libro de cuentos,  un papel bellísimo e ilustraciones en blanco y negro. Era de la Colección Calleja, Biblioteca Enciclopédica. La alegría de los niños, ilustraciones de Ángel, Picolo, Alberti y Díaz-Huerta. Una edición de 1910. Lo leía en casa a los seis o siete años.

Continue reading


Miño modifica a ordenanza fiscal da ORA para adecuala ás condicións de seguridade sanitaria dado o contexto actual

A ordenanza inicial, aprobada en 2008 e modificada varias veces, elimina agora o pago para aparcar no centro urbano. O alcalde, Manuel Vázquez Faraldo, explica que o valor da ocupación da vía non se considera neste concello soporte con suficiente entidade para xustificar seguir virando esta taxa como a que o servizo non xera gastos directos de xestión, polo que é suficiente para non prexudicar ao comercio da zona e garantir unha rotación no aparcamento

Continue reading