O castelo perdido dos Andrade en Guiliade

Tamén o gobernador de Galicia, Fernando de Acuña, mantou botala por terra. Non fica claro se foi tras un intento dos Andrade de reconstruíla ou se as súas intencións coincidiron no tempo cos irmandiños. O certo é que, desde entón, o castelo en Guiliade ás beiras do Mero é un topónimo que gardaron e conservaron ata hoxe a memoria popular e mais o catastro. E uns vestixios arqueolóxicos sen sinalizar, conservar e valorizar a xeito.

Continue reading


Barral anuncia outra vez o plan de mobilidade co gallo da Semana Europea da Mobilidade

O plan terá unha “primeira actuación na zona do Carregal que inclúa esta avenida e as rúas adxacentes na contorna tamén da pista de ciclismo. Trátase dun proxecto que incluirá tamén a mellora de toda esta avenida e que levará, dentro das obras previstas, a creación dun primeiro carril bici”. Un anuncio que resulta totalmente contraditorio con que será un documento técnico no que os expertos trazarán directrices, dado que esta, cando menos, xa está decidida de antemán e anunciada publicamente polo goberno local. Outra cousa é que a cumpran este ano ou dentro de dúas lexislaturas, como a contratación do plan. E no que chega, os deberes que o executivo Barral acumula en materia de mobilidade seguirán engordando por non tomar decisións diferíndoas a un plan de mobilidade que nunca se contratou.

Continue reading