Autor/a: Redacción

O CELIBATO COMO OPCIÓN

O crego de Xestoso, Luis Ángel Rodríguez Patiño

Contábame un amigo que o seu desexo foi sempre ser sacerdote, pero tamén desexaba ter unha familia. Este comentario non me parece baladí, porque os sacerdotes somos homes e preguntámosnos/preguntámonos moitas veces o porqué desta norma dentro da igrexa, que vai contra natura. Pero o peor é que moitos católicos do montón, creen que é unha norma de Dereito divino, é dicir, que foi o mesmo Divos quen a impuxo. Con todo, a institución do celibato non é de Dereito divino natural nin positivo ; algúns pretendían que era deste último, xa que no Novo Testamento se instituyó o sacrificio da misa diaria, e conforme ao Antigo Testamento os sacerdotes debían absterse das súas mulleres en días que habían de oficiar o sacrificio. Estas razóns son só aparentes, xa que non hai texto algún na Sagrada Escritura que impoña o celibato eclesiástico e, por outra banda, si este fóra de Dereito divino, a Igrexa non podería dispensar del, como dispensa aos clérigos orientais. Co cal, a mesma Igrexa, infalible en materia de fe e costumes, contradise.
É, pois, o celibato eclesiástico, unha creación do Dereito eclesiástico humano, non existindo nos primeiros séculos da Igrexa e aparecendo por primeira vez nos cánones dos concilios e as decretales dos pontífices no século IV.

Retomando a conversación co meu amigo, avogado felizmente casado, pai dunha nena de dezaseis anos que enche a súa vida, dicíame que aínda seguía mantendo a súa vocación sacerdotal, e que podería exercer como sacerdote nalgunha das numerosas parroquias rurales que carecen de párroco, e non como un simple laico.

Esta mesma pregunta formulámosnola/formulámonola tanto os sacerdotes que estamos en exercicio levando varias parroquias, como os sacerdotes que algún día por amor, víronse obrigados a abandonar o servizo ministerial por imposición da igrexa jerárquica, privando aos feligreses dun bo sacerdote que podería aplicar no seu ministerio a experiencia do que é a vida en familia e as súas dificultades


Etiquetas: , , ,