Autor/a: Luis Ángel Rodríguez Patiño

Hai líderes no noso país?

O crego de Xestoso, Luis Ángel Rodríguez Patiño

O pobo ten que padecer sen cesar a presenza de líderes,xefes e salvadores. Padécea porque llo impoñen,coma se fosen imprescindibles para a marcha do país.As actitudes dos dirixentes,inspiradas case sempre na vontade de poder e de dominio,aniquilan ao pobo,o enmudecen;deste xeito os pobos son como pícaros manexados,aos que hai que dar todo feito.

Esta situación atopámola tamén en todo grupo humano,por reducido que sexa, no noso concellos e nas nosas asociacións. Os que teñen máis calidades se erigen líderes e tratan de arrastar aos demais facía as metas que eles pretender alcanzar. Nos nosos concellos,asociacións vecinales,en concreto,córrese o risco de que os servidores convértanse en gobernadores,de que o seu traballo confúndase co exercicio dun poder.Con todo,quen pretenda salvar ao pobo dominándoo non conseguirá nunca a promoción que intenta.

Como cristián,a actitude de Jesus de Nazaret, é unha lección que nunca se acaba de aprender. O líder verdadeiro,é o que sabe deixar de ser líder en beneficio do pobo. O verdadeiro líder é quen dá a vida polo seu pobo;non aquel que sacrifica ao pobo para conservar o seu liderado.O verdadeiro dirixente é aquel que axuda a que o pobo sexa capaz de enfrontarse responsablemente co seu propio destino.

O verdadeiro líder distínguese do ladrón en que fronte ao pobo ten unha actitude de xenerosidade e de entrega.

O verdadeiro líder non é o que se engorda a si mesmo a costa do pobo,senón o que expón a súa propia vida para defender ao seu pobo.O líder verdadeiro non esixe que lle sirvan, senón que pon toda a súa forza ao servizo da promoción do pobo.


Etiquetas: , , ,