O concello de Bergondo multa con 3000 euros a Bankia pola casa do Cortés

Casa do Cortés en Guísamo

O Concello de Bergondo impuxo unha sanción de 3.000 euros a Bankia por ignorar os seus requerimientos de roce e limpeza da finca da Casa do Cortés en Guísamo. A lei obriga a que as leiras urbanas estean limpas antes de xuño mais esta finca segue cuberta da maleza. O Executivo municipal de Bergondo explicou onte que reiterará trimestralmente a multa a Bankia ata que execute os labores de ornato requiridas.

O Goberno local emitiu onte un comunicado para informar da sanción na que recorda que “a limpeza e roce das leiras é un deber de todos os propietarios” e que “é esencial na tempada de verán para cumprir coa lei de incendios e evitar poñer en perigo a integridad dos veciños nun lugar tan poboado como Guísamo”.

A casa do Cortés no PXOM

O borrador do plan xeral de Bergondo, a exposición pública, delimita un polígono de solo urbano non consolidado na parcela da coñecida Casa do Cortés de Guísamo, a vivenda modernista que leva anos en ruínas e prácticamente oculta pola maleza. O equipo redactor propón urbanizar este ámbito ao bordo da N-VI, que dispoñería dunha superficie total de 1,17 hectáreas e que prevé destinar fundamentalmente á construción de vivendas unifamiliares.

O plan xeral suscita de todos os xeitos varias tipologías de vivenda neste sector. Ás casas illadas reserva unha edificabilidad de 0,15 a 4 metros cadrados por metro cadrado; a edificaciones con fronte ao vial, de 0,4 a 0,7 metros cadrados por metro cadrado e a fileiras plurifamiliares, 0,5 metros, segundo recolle o borrador.

Os redactores do documento urbanístico propoñen estudar a posibilidade de recuperar a antiga construción en ruínas como equipamiento social. Suscitan ademais que as novas edificaciones constrúanse en torno a unha zona verde central, aínda que sen concretar os criterios para compatibilizar as distintas tipologías de vivenda, un extremo que relega a unha futura ordenación detallada do ámbito.

A ordenación deste sector podería supoñer o primeiro paso para facer realidade a iniciativa suscitada fai dous anos por unha inmobiliaria, Pangea Grupo Inmobiliario, que presentou ao Concello un borrador da súa proposta de crear unha cooperativa de vivenda para mozas nos terreos de Casa do Cortés. A empresa apostaba por construír tres bloques de tres alturas e dez chalés pareados e rehabilitar a Casa do Cortés para usos sociais.

A proposta da inmobiliaria transcendeu en outubro de 2015 e a alcaldesa, a socialista Alejandra Pérez, limitouse a dicir que non había ningunha decisión tomada ao respecto e que se trataba só dunha “idea” que podería estudarse. Naquel momento o BNG  denunciara esta recualificación da parcela de solo dotacional que estaba contemplado nas Normas subsidiarias e pedían a protección  da vivenda modernista e da casa anexa.